O nás

The Prague Irish Set Dancers je sdružení příznivců irského setového tance v Praze, které bylo založeno na podzim roku 2008. Dějiny tohoto sdružení se ale začaly psát už v roce 2004 a jsou úzce spjaty i s počátky irského set dancingu v České republice.
 
Historicky první seminář s lektory irských setových tanců se uskutečnil v září roku 2003. Jeho pořadatelem byla taneční skupina Rinceoirí a jako lektoři byli pozváni manželé Joe a Janet O´Hara z Anglie. Tímto seminářem začala s párem dlouhodobá spolupráce, která trvá dodnes. Téhož roku uspořádala Helena Janoušová, jako vedoucí skupiny setových tanečníků, v pražské restauraci Na Slamníku další taneční večer. Za doprovodu kapely Brian Ború Ceilí Band vyučovala paní Angela Bernard z Irska. O několik měsíců později na stejném místě působil lektor z Dublinu Brendan Taggart.
 
Časem našla Helena Janoušová pro tyto aktivity zastřešení pod taneční skupinou Coiscéim a pokračovala v propagaci irského set dancingu na území Prahy.
V létě roku 2004 byl pozván na týdenní výuku setových tanců opět Brandan Taggart.
Od té doby se tanečníci pravidelně setkávali v dejvickém kostele Husova sboru a pod vedením Heleny Janoušové získávali i první zážitky z veřejných vystoupení na Baráčnické rychtě.
 
Společné zájmy se od roku 2005 začínaly projevovat i mimo taneční aktivitu a posilovaly různorodý kolektiv. Na jaře navštívil taneční skupinu znovu Brendan Taggart a o pár týdnů později jsme se zúčastnili jako kulturní vložka irského večera ve Středoklukách na koupališti. Součástí tréninků byla i pravidelná vystoupení na Baráčnické rychtě.
 
Po dvou letech nastal zlom. Rok 2006 se stal rokem osamostatnění skupiny a hledání nových tanečních míst. Působili jsme v Karlíně, pak v Bohnicích, přes léto jsme trénovali ve svých domácnostech. Nakonec jsme našli útočiště v prostorech nádraží Praha-Dejvice. Během roku se uskutečňovala mnohá velice zdařilá víkendová setkání (jako např. oslava svátku dobytí Bastily v kostýmovém pojetí na Kampě, oslava svátku svaté Heleny s dobovém převlečením, Mikulášská besídka či Silvestrovské mecheche), která ještě více upevnila získaná přátelství. Helena Janoušová odešla v tomto roce na první mateřskou dovolenou a skupina se po celou dobu její nepřítomnosti snažila trénovat sama. Výuka tanců byla rozdělena mezi jednotlivé členy, kteří tvořili zpravidla jeden až dva sety. Časem si získal Vašek Bernard pozornost ostatních členů klubu a velice ochotně Helenu zastupoval.
 
Roku 2007 vystoupila naše skupina v Pecínově a v Nesuchyni, kde vyučovala veřejnost irským setovým tancům. V listopadu přijeli do Jenče manželé O´Harovi a vyučovali zde již pro 4 sety zájemců. Koncem roku získala skupina pronájem v tělocvičně školy Jedličkova ústavu.

Začátkem roku 2008 jsme vystoupili na plese ZŠ Jeneč, na jaře jsme zopakovali pro velký úspěch vystoupení pro veřejnost v Pecínově a závěr školního roku jsme ukončili workshopem s manželi O´Harovými v Jenči a rozloučili se s Helenou Janouškovou jako budoucí dvojnásobnou maminkou. Letní aktivita byla zaměřena především na první velkou účast v 8. letní škole irského tance v Praze, která byla a je organizována Václavem Bernardem. Poslední týdny roku jsme se intenzivně zabývali založením klubu. Byl zvolen výbor v čele s Karlem Neumannem a pomalu se začaly utvářet webové stránky. K tréninkovým čtvrtkům se přidala pravidelná měsíční setkání v podolském Yacht Clubu na břehu Vltavy, kde jsme propagovali a stále propagujeme irský set dancing.

Rok 2009 je zcela podřízen přípravám na „Willie Clancy Summer School“ a „Set Dance Week“ v irském Miltown Malbay. Těchto dvou paralelních akcí se zúčastnilo 17 tanečníků našeho klubu.


Nejbližší akce

Co je na webu nového?

02.04.2024 -

do Aktualit byla přidána pozvánka na BSS 2024 

23.02.2024 -

do Aktualit byla přidána pozvánka na Sonasol Set Dance Weekend 2024 

18.02.2024 -

do Aktualit byla přidána zpráva o proběhlém Erlangen Irish Set Dance Weekend 2024 

09.01.2024 -

do Aktualit byla přidána pozvánka na Erlangen Irish Set Dance Weekend 2024 Copyright © Prague Irish Set Dancers, 2009 | Kontakt | Design by Maffet | Powered by phpRS